Trobada amb Mn. Domènec Melé

Edats, Joves Adults

Inscripcions
Grup Joan Roig (Joves-adults)

Info

6 de juliol. Seminari Conciliar de Barcelona Un punt de trobada per a tots els joves-adults (24–35 anys).

6 jul. 2022

19:00

Seminari Conciliar de Barcelona - Carrer de la Diputació, 231

16,49 €

Què és?

Un punt de trobada per a tots els joves-adults (24–35 anys) de les diferents realitats, carismes i moviments de l’Església de Barcelona. Des de la pregària i amb missió profètica, el grup Joan Roig busca ser una comunitat que articula pensament i cerca criteri.

Grup Joan Roig

Fidels al seu patró, el Beat Joan Roig, l’anhel del grup és transformar el món des de l’amor i a partir de l’estudi de la Doctrina Social de l’Església.

Horari

Pregària 19.00
Ponència 19.30
Grups 20.15
Posada en comú 20.45

Mn. Doménec Melé

Doctor en Enginyeria Industrial

ECONOMIA, EMPRESA I FINANCES 

Domènec Melé és Professor Emèrit del Departament d’Ètica Empresarial i titular de la Càtedra d’Ètica Empresarial del IESE.

Data

6 de juliol

Lloc

Seminari Conciliar de Barcelona

Hora

19h