ADSUM: AQUÍ EM TENS

Què és?

La missió “Adsum” pretén impulsar i capacitar joves d’entre 18 i 30 anys
a compartir amb adolescents de parròquies el regal de la fe.

Com funciona?

Ajuntant joves missioners que, durant un curs i sostinguts per les seves comunitats de referència, seran enviats per grups de 6-8 a parròquies de la diòcesi a animar la pastoral amb adolescents.

A on i quan es fa Adsum?

Es dóna a diferents parròquies de la diòcesi, el compromís és d’un any i la pastoral es duu a terme a les parròquies cada setmana.

Amb quines eines?

Oferim un curs de formació en la missió cada quinze dies a les oficines d’EJB.