Intenció del Papa per al mes d’abril

1 abr. 2024


Cada mes el Sant Pare difon la seva intenció d’oració a través del Vídeo del Papa, una iniciativa desenvolupada per la Xarxa Mundial d’Oració del Papa.

En aquest mes d’abril ens demana que resem per: Pel paper de la dona

“perquè la dignitat i la riquesa de les dones siguin reconegudes en totes les cultures, i perquè cessi la discriminació que pateixen en diverses parts del món.”

Aquest mes, el Sant Pare manifesta com a molts llocs del món, la dona és tractada com a primer material de descart:

En molts països les dones suporten lleis que les obliguen a vestir d’una determinada forma i no tenen la possibilitat d’estudiar o tenir accés a ajudes per crear un nou negoci. Fins i tot, avui en dia, la mutilació genital encara és una pràctica habitual. “No neguem a totes aquestes dones víctimes d’abús la veu”.

Preguem perquè els governs treballin perquè els drets humans de les dones estiguin garantits. “Respectem a les dones, respectem-les en la seva dignitat, en els seus drets fonamentals”.