Intenció del Papa per al mes de maig

1 maig 2024


Cada mes el Sant Pare difon la seva intenció d’oració a través del Vídeo del Papa. Una iniciativa desenvolupada per la Xarxa Mundial d’Oració del Papa.

En aquest mes de maig ens demana que resem per: La formació de religiosos, religioses i seminaristes.

Preguem perquè els religiosos, les religioses i els seminaristes creixin en el seu camí vocacional a través d’una formació humana, pastoral, espiritual i comunitària, que els porti a ser testimonis creïbles de l’Evangeli.

“Una vocació és com un diamant en brut. Abans que res, un bon sacerdot, una monja han de ser treballats per la gràcia del Senyor, han de ser persones conscients dels seus límits i disposades a portar una vida de pregària”.

El papa Francesc fa èmfasi en el fet que aquesta formació ha de ser “integral”. No acaba en un moment determinat sinó que la persona mai ha de deixar de formar-se.

També dona molta importància a la vida comunitària, a la vida fraterna, i en què des d’un inici han d’estar en contacte amb la vida de les persones que tenen al voltant.

En definitiva, el Papa ens invita a pregar perquè els religiosos, religioses i els seminaristes creixin constantment en una integració com a persona intel·lectual, humana, afectiva i espiritualment.