Cinema Espiritual

Acompanyament / Vídeo

Una oferta per als centres educatius que ajuda a aprofundir a través del cinema en temes de contingut existencial amb referència transcendent i perspectiva cristiana.