Docat: Què cal fer? La doctrina Social de l’Eslgésia

Acompanyament / Llibre

Docat és una font d’informació excel·lent per als joves sobre la justícia social ajudant-los alhora a conèixer ia viure la Doctrina Social de l’Església.