PastoralSJ – leer

Creixement / Llibre

Paraules prestades; en assaigs, novel·les, reflexions que ens obren la porta a un món complex i plural.