Pregària beat Joan Roig

Pregària / Web

Pregària demanant la intercessió del beat Joan Roig.