THE CHOSEN

Creixement / Vídeo

Una sorprenent sèrie (encara rodant-se) sobre la vida de Crist. La sèrie ens va ajudant a endinsar-nos en la història dels elegits (the chosen) per Jesús i la seva relació amb el mestre.