Word on fire

Creixement / Vídeo

Word on Fire és una organització de mitjans catòlics que utilitza mitjans digitals i tradicionals per introduir el catolicisme al món més ampli, fundada pel bisbe Robert Barron.