Sent la Creu de Veneçuela

6 març 2021

Aquest any, el Cardenal Porras, des de Veneçuela, ens ha apropat la Creu del seu país.

Com cada any, el Cardenal convida a començar junts la Quaresma amb la tradicional eucaristia de Sent la Creu.