Betel22, “Aquí per servir”

Més de 800 joves van assistir a Betel’22 el passat 21 de maig. Tot i que l’èxit de Betel no es pot mesurar només en xifres, el cert és que en aquesta segona edició tot s’ha incrementat a nivells inimaginables, des de la campanya de promoció fins a la quantitat de voluntaris i de públic assistent.