Un curs ple d’agraïment

14 jul. 2022

Curs

Fer memòria cristiana és reconèixer el pas de Déu a la nostra història. Aquest Déu viu que fa noves totes les coses (cfr. Ap 21,5) i que es fixa en la petitesa dels seus servents (cfr. Lc 1, 47), fent-se carn per al món. 

Fer memòria del curs 2021-2022 ens colpeja el cor davant la desproporció entre la gràcia rebuda i la qualitat de les terrisses. Dues paraules sintetitzen els efectes d’aquest exercici de memòria: gràcies, Senyor!

* * *

Durant aquest darrer curs han començat les trobades Connecta per adolescents, on adolescents de tota la diòcesi s’han pogut trobar cada trimestre entre ells i amb el Senyor per divertir-se, relacionar-se i aprofundir la seva fe. Han seguit els grups setmanals de joves a les universitats SAFOR (Servei d’Atenció, Formació i Orientació Religiosa). S’ha consolidat el Grup Joan Roig, on joves adults de procedències eclesials i professionals ben diverses s’han trobat mensualment buscat transformar el món des de l’amor i l’estudi de la Doctrina Social de l’Església. S’ha proposat un espai per capellans joves i capellans que acompanyen joves on trobar-se, formar-se i descansar juntament amb el cardenal i els bisbes auxiliars. A més, cada dijous, joves de diferents procedències han sortit amb la Comunitat de l’Anyell i les Mans  Buides a l’encontre del Germà que viu al carrer.

Recordem

No podem deixar de recordar alguns dels esdeveniments on hem viscut la comunió i l’impuls a la missió. Creats per la Missió, per a la formació de catequistes d’infants i adolescents. La pregària de Taizé a la Sagrada Família, amb el germà Alois i altres membres de la comunitat. Acollir i acompanyar en un món canviant, una conversa amb el cardenal Tagle i educadors a l’Auditori Fòrum de Barcelona. El Sent la Creu, on hem viscut de prop la creu de Filipines, amb una coral de joves de tota la diòcesi. Betel22, on vam celebrar, viure i compartir la fe, prenent consciència que “buscant comença tot”. L’Adoració Eucarística del Corpus, en preparació d’una data tan assenyalada a casa nostra. Finalment, aquest estiu, més de 200 joves entre 15 i 35 anys visitarem la tomba de l’apòstol Sant Jaume a Santiago al Pelegrinatge Europeu de Joves (PEJ). 

A més, a través dels nous mitjans de comunicació, hem pogut mostrar al món que la joventut cristiana batega amb força. Més de 85.000 persones han arribat a la nova pàgina web del secretariat, han estat impactades pel contingut generat a l’Instagram i YouTube, i s’han afegit a la base de dades de correus electrònics i perfils de WhatsApp. 

* * *

El sentit

Això és part del que hem vist. Però som conscients que en cada trobada, en cada projecte, rere cada fotografia s’amaguen centenars, milers de joves desitjosos d’una vida plena i amb sentit. D’una vida “a lo grande”, com tantes vegades ens animava a viure el nostre estimat amic Bisbe Toni. Vida només possible des de la trobada amb Jesucrist, font de Vida (cfr. Jn 4,14).

Un dels regals més grans per als joves de la diòcesi de Barcelona ha estat la vida del Bisbe Toni. Aquest últim curs ha estat marcat per la malaltia i la mort del bisbe. Però també pel seu testimoni d’entrega incondicional i alegria perenne. Tenim en el Bisbe Toni una referència de vida, però també un company i un intercessor.

* * *

Ara, estem impacients per veure què vol fer el Senyor aquest curs que obre les portes a la JMJ de Lisboa. El Papa Francesc ens deia en les seves instruccions per a la JMJ Lisboa 2023 “Que sigui activa i missionera l’evangelització dels joves, que així mateix reconeixeran i seran testimonis de la presència de Crist viu”. I és que molts joves se senten atrets a entrar en relació amb el Crist, i no ens ho volem perdre. Demanem al Beat Joan Roig i al Bisbe Toni la seva intercessió.

Units en la Missió,

Mn. Carlos Bosch
Director d’Església Jove Barcelona
(Secretariat de Pastoral amb Joves de l’Arquebisbat de Barcelona)