Intenció del Papa per al mes de febrer

14 febr. 2024


Cada mes el Sant Pare difon la seva intenció d’oració a través del Vídeo del Papa, una iniciativa desenvolupada per la Xarxa Mundial d’Oració del Papa.

En aquest mes de febrer ens demana que resem per: Els malalts terminals

“perquè rebin sempre les cures i l’acompanyament necessaris, tant des del punt de vista mèdic com humà”.

El Sant Pare recalca que no significa el mateix “in-curable” que “in-cuidable”. Com deia Sant Joan Pau II:

“curar si és possible, cuidar sempre


Per què, encara que a vegades sembla que no ens coneixen o no ens escolten “si els agafem de la mà ens adonem que estem en sintonia”

També ens recorda que tots els malalts tenen dret a un acompanyament mèdic, psicològic, espiritual i humà i que en aquest acompanyament les famílies són indispensables i necessiten tot el suport necessari.