Sentit de la Quaresma

13 febr. 2024

Què és la Quaresma?

La quaresma és el temps litúrgic de conversió que es centra en tres pilars espirituals: pregària, dejuni i almoina.

Quin és el sentit de la Quaresma?

La Quaresma és el període de quaranta dies abans de Pasqua. Tracta d’una invitació per a la renovació personal i comunitària que ens prepara per a viure la Passió, mort i ressurrecció de Jesucrist

Què és el Dimecres de Cendra?

La Quaresma comença amb el Dimecres de Cendra. A l’eucaristia es fa la imposició de la cendra com a signe d’actitud de cor penitent. El capellà pronuncia la frase “Converteix-te i creu en l’evangeli”

A través del dessert, Déu ens guia a la llibertat

1.

PREGÀRIA

En saber-nos estimats de Déu desitgem correspondre, lloar a Déu i demanar-li que prengui ho trono de la nostra vida.

2.

DEJUNI

Crist va dejunar per a donar-nos exemple. Dejunem com a sacrifici ofert a Déu i per a guanyar domino sobre les passions i les tendències de la carn. Ens recordem dels que passen fam i ens fem solidaris.

3.

ALMOINA

Els cristians diem “almoina” en compartir amb els més pobres els nostres béns. No ha de ser una aportació del que sobra sinó un acte d’amor fet de cor, un compartir que ens mou a renúncia i al sacrifici. Tot ve de Déu com a do. Tota la nostra vida ha de convertir-se en un obsequi d’amor en imitació a Crist.

MÉS RECURSOS:

Saps què és el Sent la Creu?